helice KANCELARIE oferują usługi polegające na stałej opiece prawnej przez co rozumiemy sukcesywną, zindywidualizowaną analizę i ocenę ryzyk związanych z działalnością klientów oraz rekomendowanie rozwiązań pozwalających na uniknięcie negatywnych zdarzeń w sferze prawnej (stała obsługa prawna). Świadczymy nadto pomoc prawną polegającą na rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych pojawiających się w związku z funkcjonowaniem klientów.  Zajmujemy się doradztwem prawnym w sprawach gospodarczych i cywilnych, w tym spadkowych i rodzinnych. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych oraz w postępowaniach przed organami administracyjnymi. Świadczymy zastępstwo prawne w sprawach karnych, w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika pokrzywdzonego.

Naszym celem jest dostarczenie konkretnych rozwiązań umożliwiających sprawną realizację zamierzonych przez kontrahentów celów przy możliwie niewielkim nakładzie czasu klienta i racjonalnych kosztach.